Takster

Takster for vand 2019 u/moms m/moms
Abonnement pr. ejendom/bolig 650,00       812,50
Måler bidrag pr. måler 50,00         62,50
Vandpris pr. m3 4,86           6,08
Statsafgift ledningsført vand pr. m3 6,18            7,73
Drikkevandsbidrag til staten 0,19            0,24
Tilslutning landområder 32-40mm 35.796,00  44.745,00
Tilslutning landområder 50mm 60.906,00   76.132,50
Tilslutning byområde 8.671,00  10.838,75
 Gebyrer
1. rykker 100,00  Momsfri
2. rykker 100,00  Momsfri
Lukkebrev 100,00  Momsfri
Åbning af vand efter lukning 760,00       950,00
Flytteopgørelse 65,00          81,25
Udskiftning af frostsprængt måler Faktiske udgifter
Inkasso Faktiske udgifter
Fogedforretning Faktiske udgifter