Årsaflæsning af vandmåler

Aflæsning af vand 2018

Da vi nu har gennemført udskiftning af vandmåler til en type med fjernaflæsning skal der ikke længere indsendes årsaflæsning til vandværket.
Det er dog fortsat en god ide selv at aflæse sin vandmåler så man løbende kan følge forbruget.

Vi forventer at foretage fjernaflæsning en gang pr mdr. i 2019. Dette for at opspore vandspild.
Hvis vi ved fjernaflæsninger af målerne modtager fejlmeldning, vil vi tage kontakt direkte til forbrugeren.